Czasownik “to be” (być)

Odmiana czasownika to be (być)

Forma oznajmująca

I am… I’m… Ja jestem…
You are… You’re… Ty jesteś…
She is…
He is…
It is…
She’s…
He’s…
It’s…
Ona jest…
On jest…
Ono jest…
We are… We’re… My jesteśmy…
You are… You’re… Wy jesteście…
They are… They’re… Oni (one) są…

Forma pytająca

Am I…? Czy ja jestem…?
Are you…? Czy ty jesteś…?
Is she…?
Is he…?
Is it…?
Czy ona jest…?
Czy on jest…?
Czy ono jest…?
Are we…? Czy my jesteśmy…?
Are you…? Czy wy jesteście…?
Are they…? Czy oni (one) są…?

Forma przecząca

I am not… I’m not… Ja nie jestem…
You are not… You aren’t… /You’re not… Ty nie jesteś…
She is not…
He is not…
It is not…
She isn’t…/She’s not…
He isn’t…/He’s not…
It isn’t…/It’s not…
Ona nie jest…
On nie jest…
Ono nie jest…
We are not… We aren’t…/We’re not… My nie jesteśmy…
You are not… You aren’t…/You’re not… Wy nie jesteście …
They are not… They aren’t…/They’re not… Oni (One) nie są…

Pytania i przeczenia

Zadawanie pytań i przeczeń jest łatwe. Pytania tworzy się poprzez inwersję, czyli odwrócenie czasownika z osobą (czasownik + osoba + reszta + znak zapytania). Przeczenie się tworzy poprzez dodanie słówka not (osoba + czasownik + not + reszta).