Przedstawianie się

zwrot tłumaczenie wymowa wymowa uproszczona
What’s your name? Jak masz na imię? [łots jor nejm]
My name is Peter. Mam na imię Piotr. [maj nejm iz pijter]
Where are you from? Skąd pochodzisz? [łer ar ju from]
I am from Poland. Pochodzę z Polski. [ai em from połlend]

Spróbuj! Wstaw swoje imię w luki i przeczytaj tekst:

– What’s your name?
– My name is ….. .

A teraz powtórz ćwiczenie kilka razy i odpowiedz z pamięci na pytanie:

What’s your name?