Wymowa

Podstawy wymowy głosek:

c wymawia się jak „k” czasem jak „s”
e na końcu wyrazu zwykle się nie wymawia
ee wymawiane jako „i”
k na początku wyrazu nie wymawia się, jeśli drugą literą jest n
h niewymawiane w niektórych słowach, np. „honour”, „honest”
ch wymawia się jak „sz”, „cz” lub „k”

sh, wymawia się jako „sz”, „cz”
th bezdźwięczne – jak „f” z językiem lekko wysuniętym przed górne zęby i dotykającym ich
th dźwięczne – jak „w” z językiem lekko wysuniętym przed górne zęby i dotykającym ich
oo wymawia się jako „u” (lub „a”: flood – powódź i blood – krew)
r w języku angielskim jeśli nie występuje na początku słowa, jest słabe, a często nie jest wcale wymawiane
v czyta się jak „w”
w tak jak polskie „ł”