Zaimki osobowe i dzierżawcze

 

zaimki osobowe
zaimek tłumaczenie
I ja (zawsze piszemy wielką literą)
you ty
he on
she ona
it ono
we my
you wy
they oni
zaimki dzierżawcze
zaimek tłumaczenie
my mój/moja/moje
your twój/twoja/twoje
his jego (jeśli chodzi o człowieka)
her jej
its jego (jeśli chodzi o zwierzę)
our nasze
your wasze
their ich

Jak widzimy, you znaczy ty, wy, a I to po prostu ja.

Possessive pronoun to zaimki dzierżawcze. Służą do określania, co jest czyje.

My/mine… Mój, moja, moje…
Your… Twój, twoja, twoje…
Her… Jej…
His… Jego…

W języku angielskim występują dwie formy zaimka „mój”. Są to: my oraz mine. Różnica polega na używaniu tych form we właściwej części zdania. My< stosujemy na początku i w środku zdania, a mine na końcu, np.:
This is my hat. – To jest moja czapka.
This hat is mine. – Ta czapka jest moja.

Examples (przykłady):

My dog.
Your cat.
Her pen.
His book.