Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin konkursu wpwizard.pl

Regulamin konkursu wpwizard.pl

REGULAMIN KONKURSU „WYGRAJ SZKOLENIE WORDPRESS”

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis wpwizard.pl, należący do VALDANOS Agnieszka Ciborowska, ul. Astrów 18, Ustanów, 05-540 Zalesie Górne
 2. Konkurs trwa od 20.06.2022 do 30.09.2022 roku.
 3. Odpowiedź na pytanie konkursowe należy przesłać przez formularz kontaktowy dostępny na stronie: ….
 4. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu Art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29 lipca 1992r. (Dz. U. 04.4.27 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§ 2
WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat.
 2. Konkurs jest przeznaczony dla subskrybentów newslettera wpwizard.pl (można zapisać się w formularzu zgłoszeniowym do konkursu)

§ 3
ZASADY KONKURSU I NAGRODY

 1. Przedmiotem konkursu jest wykonanie zadania konkursowego polegającego na odpowiedzi na pytanie i napisaniu uzasadnienia „Dlaczego właśnie Ty powinieneś otrzymać bezpłatne szkolenie i do czego przyda Ci się umiejętność tworzenia stron internetowych?” oraz przesłaniu jej przez formularz kontaktowy.
 2. Odpowiedzi można przesyłać do dnia 30.09.2022 roku.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację przesłanych odpowiedzi na stronie wpwizard.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 4. Zwycięskie odpowiedzi zostaną wybrane przez jury w składzie: Agnieszka Ciborowska, Jarosław Lipiński
 5. Nagrodami w Konkursie są:
  a) Bezpłatny udział w podstawowym szkoleniu z WordPressa (online, jednodniowe, grupowe) – nagroda główna za 1 miejsce
  b) Książki „WordPress 5 dla początkujących” – nagroda za 2 i 3 miejsce
 6. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, postanowień jego Regulaminu i interpretacji rozstrzyga Organizator.
 7. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 10 (dziesięciu) dni od zakończenia konkursu, na wskazany przez niego w trakcie Konkursu adres e-mail.
 8. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Zdobywca powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Organizatora w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej).
 2. W Konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 3. Podane dane będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów oraz zmian specyfikacji nagrody. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie.