Przejdź do treści
Strona główna » Regulamin Newslettera

Regulamin Newslettera

  1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usługi Newsletter.
  2. Usługa Newsletter jest świadczona przez firmę

   VALDANOS Agnieszka Ciborowska
   ul. Astrów 18, Ustanów
   05-540 Zalesie Górne

   NIP: 1231246799
   REGON: 142910315

  3. Korzystanie z Newslettera jest nieobowiązkowe i dobrowolne.
  4. W ramach usługi Newsletter administrator serwisu może przesyłać do subskrybentów następujące informacje:

   a) Artykuły i poradniki na temat WordPressa i tematów pokrewnych;
   b) Nowości i aktualności związane z WordPressem i tematami pokrewnymi;
   c) Informacje na temat organizowanych szkoleń i innych wydarzeń;
   d) Informacje na temat oferowanych usług;
   e) Informacje marketingowe.

  5. Zapisując się do usługi Newsletter użytkownik (subskrybent) wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych. W ramach usługi zbierany i przechowywany jest wyłącznie adres email.
  6. Administratorem danych osobowych przekazywanych podczas zapisywania się na newsletter jest:

   VALDANOS Agnieszka Ciborowska
   ul. Astrów 18, Ustanów
   05-540 Zalesie Górne

   NIP: 1231246799
   REGON: 142910315

  7. Aby skontaktować się z administratorem danych osobowych należy napisać wiadomość email na adres info@wpwizard.pl.
  8. Administrator przechowuje i przetwarza dane osobowe na podstawie aktualnie obowiązującej Ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z zaleceniami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
  9. Każdy użytkownik, który przekazał dane osobowe zapisując się do Newslettera ma prawo do:

   a) Wglądu do swoich danych osobowych;
   b) Zmiany swoich danych osobowych;
   c) Usunięcia swoich danych osobowych;
   d) Przeniesienia swoich danych osobowych;
   e) Wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych.

  10. W celu skorzystania z przysługujących praw, użytkownik powinien skontaktować się z administratorem danych wysyłając wiadomość email na adres info@wpwizard.pl lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty na adres VALDANOS Agnieszka Ciborowska, ul. Astrów 18, Ustanów, 05-540 Zalesie Górne.
  11. Dane osobowe użytkowników zbierane są w celu realizacji usługi Newslettera.
  12. Czas przechowywania danych osobowych użytkowników trwa do momentu wypisania się użytkownika z usługi Newsletter.
  13. W każdej wiadomości wysyłanej za pośrednictwem Newslettera znajduje się link, za pośrednictwem którego użytkownik może się wypisać z usługi. Ponadto w każdej chwili można się wypisać z usługi kontaktując się z Administratorem.
  14. Dane osobowe przekazane przez użytkowników nie są udostępniane ani przekazywane żadnym podmiotom zewnętrznym.