Przejdź do treści
Strona główna » Kurs WordPress » Pozycjonowanie » Nasycenie strony słowami kluczowymi

Nasycenie strony słowami kluczowymi

  Jest to jeden z najważniejszych elementów branych pod uwagę przez roboty wyszukiwarek. Nie jest znana optymalna wartość nasycenia strony słowami kluczowymi. Nie należy jednak przesadzać i nienaturalnie powielać słów kluczowych w treści strony. Twórca strony powinien trzymać się zasady, że teksty umieszczane w serwisie, pisze przede wszystkim pod kątem odwiedzających, a dopiero w drugiej kolejności zastanawia się, w jaki sposób dany tekst zostanie odebrany przez wyszukiwarkę.

  Zatem, gdzie w treści strony powinno się umieszczać słowa kluczowe?

  Nagłówki

  Uważa się, że słowa kluczowe umieszczone w nagłówkach są traktowane przez algorytmy wyszukiwarek jako bardziej wartościowe. Należy pamiętać, aby nagłówki były umieszczane w serwisie w sposób logiczny i spójny. W specyfikacji języka HTML mamy możliwość wykorzystania sześciu nagłówków – h1, h2, h3, h4, h5 oraz h6, gdzie h1 oznacza nagłówek najważniejszy, a h6 najmniej istotny. Nagłówek h1 powinno się stosować tylko raz do zaprezentowania przewodniego tematu strony. Nagłówki od h2 do h6 można stosować częściej, na przykład tytułując nimi poszczególne rozdziały, podrozdziały i akapity.

  Słowa kluczowe w tekście

  Do wyróżnienia słów kluczowych w tekście można użyć jednego z kilku znaczników służących do wyróżniania tekstu, na przykład pogrubienia <strong> </strong>, kursywy <i> </i>, podkreślenia <u> </u>, nie należy jednak przesadzać z ich wykorzystaniem, aby tekst na stronie nie stał się nieczytelny dla użytkownika.

  Opisy odsyłaczy

  Ważnym narzędziem pozwalającym wyróżnić słowa kluczowe jest ich użycie jako opisów odsyłaczy. Słowa kluczowe, zawarte pomiędzy znacznikami <a> </a> wyświetlają się bezpośrednio na stronie i powinny występować w opisach zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych odsyłaczy.

  Znaczniki Meta

  Mimo, że większość wyszukiwarek nie zwraca uwagi na słowa i frazy zawarte w znacznikach meta, warto zadbać, aby były one zawarte w kodzie każdej strony. Część wyszukiwarek, jako opis wyniku wykorzystuje treść zawartą w znaczniku meta description. W atrybutach meta możemy umieścić informacje o autorze strony, opis strony, słowa kluczowe, datę ostatniej aktualizacji, język, kodowanie, czy program, za pomocą którego strona została zrobiona.

  Tytuły

  Duży wpływ na pozycjonowanie witryny ma jej tytuł, czyli tekst zawarty pomiędzy znacznikami <title> </title>. Jest to treść, która będzie się wyświetlać w górnym pasku przeglądarki, a także najczęściej jest wyświetlany przez wyszukiwarki jako tytuł strony wynikowej.

  Atrybuty alt i title

  Do każdego obrazka wyświetlanego na stronie www możemy przypisać dodatkowe słowa kluczowe i frazy, zawierając je wewnątrz atrybutów alt oraz title.