Przejdź do treści
Strona główna » Szkolenia z dofinansowaniem

Szkolenia z dofinansowaniem

Od marca 2022 roku posiadamy wdrożoną normę ISO 9001:2015  dzięki czemu można ubiegać się o dofinansowanie naszych usług szkoleniowych i doradczych. 

Czym jest Baza Usług Rozwojowych?

Baza Usług Rozwojowych (BUR) to ogólnodostępna, bezpłatna platforma ofert usług rozwojowych, głównie szkoleń, kursów oraz konsultacji. Jest kontynuacją działającej w przeszłości wyszukiwarki szkoleń Inwestycje w Kadry.

W Bazie Usług Rozwojowych dostępne są usługi szkoleniowe organizowane przez firmy z całej Polski. Te z nich, które posiadają stosowny certyfikat potwierdzający jakość  świadczonych usług szkoleniowych, mogą być dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Z dofinansowania z BUR mogą skorzystać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę we wszystkich województwach poza mazowieckim i pomorskim.

Poziom dofinansowania waha się od 50% do 80% i jest uzależniony od kilku czynników, między innymi:

  • wielkość przedsiębiorcy,
  • branża przedsiębiorcy
  • wiek pracownika oddelegowanego na szkolenie,
  • kwalifikacje pracownika oddelegowanego na szkolenie.

Każde województwo posiada własnych operatorów, czyli firmy zajmujące się dystrybucją dofinansowań (zwykle jest to 2-3 operatorów na województwo). Każdy z nich ma swoje własne zasady określania wysokości dofinansowania. 

Więcej informacji: https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Operatorzy w poszczególnych województwach