Przejdź do treści
Strona główna » Kurs WordPress » CSS » Style CSS – Tekst

Style CSS – Tekst

Poniższe właściwości stylów CSS służą do określania wyglądu tekstu. Można za ich pomocą zmienić kolor tekstu, odstępy pomiędzy znakami i wyrazami w tekście, wysokość wiersza, wyrównanie tekstu w poziomie i pionie, sposób dekoracji tekstu, wcięcie pierwszej linijki akapitu.

Właściwość Wartości

color

(kolor tekstu)

 • kod szesnastkowy koloru (np. #00ff00)
 • wartości RGB koloru (np. rgb(123,111,121) )
 • angielska nazwa koloru (np. red, green, black)

 

letter-spacing

(odstępy pomiędzy znakami w tekście)

 • normal (normalne odstępy pomiędzy znakami, wartość domyślna)
 • wartość liczbowa w pikselach lub milimetrach (np. 2 px, -2 px, 8 mm)

 

word-spacing

(odstępy pomiędzy wyrazami w tekście)

 • normal (normalne odstępy pomiędzy wyrazami, wartość domyślna)
 • wartość liczbowa w pikselach lub milimetrach (np. 2 px, -2 px, 8 mm)
line-height
(wysokość wiersza)
 • normal (normalna wysokość wiersza, wartość domyślna)
 • wartość liczbowa bez jednostki (mnoży wartość domyślną przez wprowadzoną wartość), w pikselach, milimetrach (zastępuje wartość domyślną wprowadzoną wartością) lub procentach (wysokość linii w % w stosunku do obecnego rozmiaru czcionki)

 

text-align

(wyrównanie tekstu w poziomie)

 • left (wyrównuje tekst do lewej strony)
 • right (wyrównuje tekst do prawej strony)
 • center (wyrównuje tekst do środka)
 •  justify (wyrównuje tekst do obydwu stron)

 

text-decoration

(sposób dekoracji tekstu)

 • none (brak dekoracji)
 • underline (linia na dole tekstu – podkreślenie)
 • overline (linia na górze tekstu)
 • line-trough (przekreślenie tekstu)

 

text-indent
(wcięcie pierwszej linii w bloku tekstu)
 • wartość liczbowa w pikselach lub milimetrach (np. 2 px, 8 mm)

 

vertical-align
(pionowe wyrównanie tekstu)
 • baseline (wyrównanie tekstu do linii bazowej, wartość domyślna)
 • wartość liczbowa w pikselach, milimetrach lub procentach (podnosi lub opuszcza tekst o określoną wartość np. 2 px, -2 px, 8 mm)
 • text-top (wyrównanie tekstu w pionie do góry)
 • text-bottom (wyrównanie tekstu w pionie do dołu)
 • middle (tekst jest wyrównany do środka elementu nadrzędnego)
 • sub (wyrównanie do dolnego indeksu)
 • super (wyrównanie tekstu do górnego indeksu)

 

 

style-css-tekst