Przejdź do treści
Strona główna » Kurs WordPress » CSS » Style CSS – Tekst

Style CSS – Tekst

  Poniższe właściwości stylów CSS służą do określania wyglądu tekstu. Można za ich pomocą zmienić kolor tekstu, odstępy pomiędzy znakami i wyrazami w tekście, wysokość wiersza, wyrównanie tekstu w poziomie i pionie, sposób dekoracji tekstu, wcięcie pierwszej linijki akapitu.

  Właściwość Wartości

  color

  (kolor tekstu)

  • kod szesnastkowy koloru (np. #00ff00)
  • wartości RGB koloru (np. rgb(123,111,121) )
  • angielska nazwa koloru (np. red, green, black)

   

  letter-spacing

  (odstępy pomiędzy znakami w tekście)

  • normal (normalne odstępy pomiędzy znakami, wartość domyślna)
  • wartość liczbowa w pikselach lub milimetrach (np. 2 px, -2 px, 8 mm)

   

  word-spacing

  (odstępy pomiędzy wyrazami w tekście)

  • normal (normalne odstępy pomiędzy wyrazami, wartość domyślna)
  • wartość liczbowa w pikselach lub milimetrach (np. 2 px, -2 px, 8 mm)
  line-height
  (wysokość wiersza)
  • normal (normalna wysokość wiersza, wartość domyślna)
  • wartość liczbowa bez jednostki (mnoży wartość domyślną przez wprowadzoną wartość), w pikselach, milimetrach (zastępuje wartość domyślną wprowadzoną wartością) lub procentach (wysokość linii w % w stosunku do obecnego rozmiaru czcionki)

   

  text-align

  (wyrównanie tekstu w poziomie)

  • left (wyrównuje tekst do lewej strony)
  • right (wyrównuje tekst do prawej strony)
  • center (wyrównuje tekst do środka)
  •  justify (wyrównuje tekst do obydwu stron)

   

  text-decoration

  (sposób dekoracji tekstu)

  • none (brak dekoracji)
  • underline (linia na dole tekstu – podkreślenie)
  • overline (linia na górze tekstu)
  • line-trough (przekreślenie tekstu)

   

  text-indent
  (wcięcie pierwszej linii w bloku tekstu)
  • wartość liczbowa w pikselach lub milimetrach (np. 2 px, 8 mm)

   

  vertical-align
  (pionowe wyrównanie tekstu)
  • baseline (wyrównanie tekstu do linii bazowej, wartość domyślna)
  • wartość liczbowa w pikselach, milimetrach lub procentach (podnosi lub opuszcza tekst o określoną wartość np. 2 px, -2 px, 8 mm)
  • text-top (wyrównanie tekstu w pionie do góry)
  • text-bottom (wyrównanie tekstu w pionie do dołu)
  • middle (tekst jest wyrównany do środka elementu nadrzędnego)
  • sub (wyrównanie do dolnego indeksu)
  • super (wyrównanie tekstu do górnego indeksu)

   

   

  style-css-tekst