Przejdź do treści
Strona główna » Kurs WordPress » Wpisy » Edytor wizualny

Edytor wizualny

  Edytor wizualny (ustawiony domyślnie) pozwala na formatowanie wprowadzanego tekstu. W podstawowej wersji posiada ograniczony zestaw najbardziej potrzebnych narzędzi, jednak istnieje wiele wtyczek, za pomocą których można go wyposażyć w dodatkowe funkcje.

  Edytor wizualny (edytor WYSIWYG) wyświetla wprowadzaną treść w postaci zbliżonej do tego, jak faktycznie będzie ona wyglądać na stronie po opublikowaniu – tzn. na bieżąco widoczne są efekty formatowania takie jak pogrubienie, kursywa, wyrównanie tekstu, kolor czcionki itp.

  WYSIWYG (ang. What You See Is What You Get) – akronim stosowany w informatyce dla określenia metod, które pozwalają uzyskać wynik w publikacji identyczny lub bardzo zbliżony do obrazu na ekranie. Programy spełniające założenia WYSIWYG prezentują na monitorze komputera dane (tekstowe, graficzne) w sposób jak najbardziej zbliżony do uzyskanego po ich wydrukowaniu lub innym przeniesieniu do postaci fizycznej.

  Źródło: pl.wikipedia.org

  Nie zawsze wygląd wpisu w oknie wpisywania jest tożsamy z tym, co później zobaczymy na stronie, jednak korzystanie z edytora wizualnego bardzo ułatwia pracę i warto to robić.

  Opcje formatowania tekstu można wykorzystywać dwojako:

  1. zaznaczyć fragment tekstu i wtedy kliknąć wybrane narzędzie (np. pogrubienie, zmiana koloru) – zmianie ulegnie cały zaznaczony tekst,
  2. najpierw kliknąć w wybraną opcję, a następnie rozpocząć pisanie – do czasu jej wyłączenia, pojawiający się tekst będzie sformatowany w wybrany sposób.
   Narzędzia trybu wizualnego
  pogrubienie Pogrubienie tekstu Narzędzie to warto wykorzystywać do podkreślania najważniejszych informacji i sformułowań w tekście. Jest także często wykorzystywane do uwypuklania fraz kluczowych.
  kursywa Kursywa Powoduje pochylenie tekstu, również można je wykorzystywać do uwypuklania poszczególnych słów (np. trudnych wyrazów, lub słów, na które chcemy położyć większy nacisk).
  przekreslenie Przekreślenie Przekreślenie służy do oznaczenia usuniętego tekstu w taki sposób, aby był widoczny na stronie. Przykładowo przekreślenie możemy zastosować, gdy ulegnie zmianie termin lub miejsce wydarzenia – przekreślamy nieaktualną informację i obok dopisujemy nową.
  lista-punktowana Lista punktowana Lista wypunktowana nieuporządkowana (poszczególne punkty listy nie są numerowane) pozwala w sposób czytelny przedstawiać różnego rodzaju wykazy, spisy i zestawienia.
  lista-numerowana Lista numerowana Lista numerowana oznacza kolejnymi liczbami poszczególne punkty wykazu. Listy można łączyć ze sobą (np. tworzymy listę numerowaną, a wewnątrz jednego z punktów dodajemy listę punktowaną).
  cytat | Cytat WordPress umożliwia łatwe oznaczanie w treści cytatów. W zależności od stosowanego motywu jest on oznaczany innym kolorem czcionki oraz ozdabiany pionową linią, znakiem cudzysłowu lub innym symbolem.
  linia-pozioma Linia pozioma Poziomą linię można wykorzystywać do oddzielania od siebie poszczególnych fragmentów tekstu. W przeciwieństwie do poziomej linii w Wordzie można ją w razie potrzeby łatwo usunąć.
  wyrownanie-lewa Wyrównanie tekstu do lewej Narzędzie służące do wyrównywania tekstu. Domyślnie w WordPressie tekst wyrównany jest do lewej strony.
  wyrownanie-srodek Wyrównanie tekstu do środka Do środka można wyrównać np. śródtytuły, cytaty, wiersze i teksty piosenek, rysunki i grafiki i inne nietypowe elementy wpisów.
  wyrownanie-prawa Wyrównanie tekstu do prawej Nie wymaga dodatkowego komentarza 🙂
  hiperlacze Hiperłącze Po zaznaczeniu fragmentu tekstu, można dodać do niego hiperłącze. Otworzy się okienko narzędziowe, w którym należy wpisać adres URL oraz tytuł linka (opcjonalnie). Jeżeli hiperłącze ma prowadzić poza stronę warto zaznaczyć opcję „Otwórz odnośnik w nowym oknie/nowej karcie”. Można także dodać link wewnętrzny do wcześniej opublikowanego wpisu lub strony (wybierając z listy rozwijanej odpowiednią pozycję).
  usuwanie-hiperlacza Usuwanie hiperłącza Za pomocą tego przycisku możemy usunąć wcześniej dodane (lub wklejone) hiperłącze. Jeżeli zaznaczymy cały tekst lub dłuższy fragment znikną wszystkie hiperłącza z całego zaznaczonego tekstu.
  czytaj-dalej Wstawianie znacznika „Czytaj dalej” Znacznik „Czytaj dalej” pozwala na oddzielenie wstępu wpisu od jego dalszej części. Na stronie głównej oraz w listach wpisów (archiwum ze względu na kategorię, datę publikacji itp.) pojawi się tylko pierwsza część tekstu (znajdująca się przed znacznikiem), a pozostała będzie dostępna po kliknięciu odnośnika Czytaj dalej.
  druga-linia-narzedzi Rozwijanie drugiej linijki narzędzi Pozwala na uwidocznienie lub ukrycie drugiej linii narzędzi do formatowania tekstu. Przydatna opcja, gdy mamy zainstalowane wtyczki zwiększające możliwości edytora. Wtedy na listwie narzędzi potrafi się zrobić naprawdę tłoczno.
  podkreslenie Podkreślenie Podkreślenie jest kolejnym, obok pogrubiania i pochylania, narzędziem służącym do wyróżniania fragmentów tekstu.
  wyjustowanie Wyjustowanie tekstu Tekst wyjustowany jest wyrównany do obu marginesów jednocześnie, przez co prezentuje się bardziej estetycznie na ekranie.
  kolor-tekstu Zmiana koloru tekstu Za pomocą tej ikonki można zmienić kolor tekstu. Po rozwinięciu listy widoczna jest standardowa paleta kolorów, a po kliknięciu w odnośnik „Inny…” można wybrać zupełnie dowolny kolor lub wpisać jego kod w formacie RGB lub HEX.
  wklej-jako-tekst Wklejanie jako tekst Dzięki tej opcji możemy wkleić fragment treści (na przykład z innej strony internetowej, dokumentu) jako czysty tekst (tak jak byśmy wklejali z Notatnika). Narzędzie czasem się przydaje, jednak i bez niego WordPress bardzo dobrze radzi sobie z oczyszczaniem wklejanego tekstu.
  usuwanie-formatowania

   

  Usuwanie formatowania Gdy zaznaczymy fragment tekstu i naciśniemy tę ikonę usunięte zostanie całe formatowanie – pogrubienia, kursywy, wyrównania, kolory, wcięcia itp. (hiperłącza zostają)
  znaki-specjalne Znaki specjalne np. € £ ® ß » ∞ ♥ Za pomocą tego narzędzia możemy wybrać i wstawić do swojego tekstu różne znaki specjalne. Niektóre z nich (np. waluty, litery greckie, symbole działań matematycznych) są bardzo przydatne.
  zmniejsz-wciecie Zmniejszanie wcięcia Ta opcja pozwala na zmniejszenie wcięcia tekstu, o ile wcześniej był on bardziej wcięty. W WordPressie domyślnie tekst znajduje się tuż przy lewej krawędzi i wcięcie można tylko zwiększyć.
  zwieksz-wciecie Zwiększanie wcięcia Z kolei to narzędzie działa przeciwnie – zwiększa wcięcie. Przydatne gdy chcemy dodatkowo uwypuklić jakąś część tekstu (np. godziny otwarcia, harmonogram, listę uczestników)
  cofnij
  Cofanie ostatniej operacji Doskonale znane z wielu programów i aplikacji narzędzie do cofania ostatnich operacji.
  ponow

   

  Ponawianie ostatniej operacji Gdy już cofniemy jakąś operację możemy ją, za pomocą tego przycisku, szybko ponowić / przywrócić.
  skroty-klawiszowe Ściągawka skrótów klawiszowych Po naciśnięciu tej ikony pojawi się lista – ściąga skrótów klawiszowych, służących do wywoływania różnych opcji.
  czytanie-bez-rozpraszania

   

  Pisanie bez rozpraszania Po naciśnięciu tej ikony znikną paski boczne – zarówno ciemny pasek menu z lewej strony, jak i pasek dodatkowych opcji z prawej. Opcja ma pomóc autorom wpisów w skupieniu uwagi wyłącznie na pisaniu.

  Poza standardowymi opcjami formatowania tekstu edytor wizualny umożliwia ustawienie stylów, między innymi sześciu typów nagłówków. Nagłówki powinny być umieszczane w porządku hierarchicznym –przykładowo:

  Nagłówek 2

  Nagłówek 3

  Nagłówek 2

  Nagłówek 3

  Nagłówek 4

  Nagłówek 4

  Nagłówek 2

  Nagłówek 3

  Tak aby stanowiły one spójną i logiczną całość (np. nie przeskakujemy z nagłówka 2 od razu do 4).

  Zgodnie ze starą szkołą tworzenia i optymalizacji stron internetowych Nagłówek 1 (czyli <h1>) powinno się stosować tylko jeden raz w obrębie jednej podstrony. WordPress automatycznie nadaje nagłówek 1 <h1> tytułowi wpisu więc ręczne użycie nagłówka 1 we wpisie spowoduje, że wystąpi on na niej dwukrotnie. Obecnie jednak specjaliści od tworzenia stron i pozycjonowania nie przywiązują już do tej zasady zbyt dużej wagi.

  Jeżeli chcemy, aby nasz nagłówek przestał nim być i stał się zwykłym tekstem, musimy go zaznaczyć i wybrać z rozwijanej listy opcję „Akapit”.

  Edytor Wizualny