Przejdź do treści
Strona główna » Kurs WordPress » Komentarze » Komentarze

Komentarze

    Komentarze są jednym z najpotężniejszych narzędzi do tworzenia wokół strony zaangażowanej społeczności. Dzięki komentarzom strona internetowa przestaje być jednokierunkowym medium do przekazywania informacji, a staje się miejscem dyskusji i wymiany poglądów pomiędzy autorem strony a jej odbiorcami, a także pomiędzy poszczególnymi użytkownikami. Za pomocą komentarzy użytkownicy mogą wyrażać swoje opinie na dany temat, zadawać szczegółowe pytania oraz otrzymywać informację zwrotną.

    Wordpress Komentarze