Przejdź do treści
Strona główna » Kurs WordPress » Użytkownicy » Profil użytkownika

Profil użytkownika

  Po najechaniu kursorem myszy na wybranego użytkownika, pod jego nazwą pojawi się link „Edytuj”. Po kliknięciu w niego, zostaniesz przeniesiony do ekranu edycji profilu, w którym można zmienić różne dane dotyczące użytkownika.

  Jako administrator, możesz w ten sposób zmienić zarówno informacje o sobie, jak i innych użytkownikach:

  Profil użytkownika w WordPressie

  • Edytor wizualny – nie używaj edytora wizualnego do pisania

  Po zaznaczeniu tej opcji użytkownik będzie mógł korzystać wyłącznie z edytora tekstowego. Zniknie opcja przełączania pomiędzy edytorami wizualnym i tekstowym podczas dodawania i edytowania wpisów i stron.

  • Zestaw kolorów panelu administracyjnego

  W tym miejscu można wybrać inny wariant kolorystyczny panelu administracyjnego. Oczywiście opcja zadziała tylko w przypadku użytkowników posiadających do niego dostęp.

  • Skróty klawiszowe – włącz klawiaturowe skróty do moderacji komentarzy

  Po włączeniu tej opcji, użytkownik (uprawniony do moderacji komentarzy) może zacząć stosować skróty klawiszowe w celu usprawnienia zarządzania komentarzami. Skróty te będą szczególnie przydatne, jeżeli nauczysz się ich na pamięć.

  Skróty klawiszowe usprawniające moderację komentarzy
  j Przenosi do poprzedniego komentarza (w górę) – działa również pomiędzy podstronami
  k Przenosi do następnego komentarza (w górę) – działa również pomiędzy podstronami
  a Zatwierdza aktualnie zaznaczony komentarz
  s Oznacza jako spam aktualnie zaznaczony komentarz
  d Przenosi do kosza aktualnie zaznaczony komentarz
  z Przywraca z kosza aktualnie zaznaczony komentarz
  u Odrzuca aktualnie zaznaczony komentarz
  r Otwiera okienko do wpisania odpowiedzi na aktualnie zaznaczony komentarz
  q Otwiera formularz szybkiej edycji dla aktualnie zaznaczonego komentarza
  e Przechodzi do ekranu edycji aktualnie zaznaczonego komentarza
  x Zaznacza / odznacza (☑) aktualnie zaznaczony komentarz
  Shift + x Zaznacza / odznacza hurtowo wszystkie komentarze na danej podstronie
  Shift + a Zatwierdza wszystkie zaznaczone komentarze
  Shift + s Oznacza jako spam wszystkie zaznaczone komentarze
  Shift + d Usuwa wszystkie zaznaczone komentarze
  Shift + u Odrzuca wszystkie zaznaczone komentarze
  Shift + t Przenosi do kosza wszystkie zaznaczone komentarze
  Shift + z Przywraca z kosza wszystkie zaznaczone komentarze
  • Pasek narzędzi – pokazuj pasek narzędzi podczas przeglądania witryny

  Po odznaczeniu tej opcji, admin bar (górny, czarny pasek) stanie się niewidoczny dla użytkownika podczas przeglądania strony (w panelu administracyjnym pozostanie w dalszym ciągu widoczny).

  • Podpis

  W tej części można zmienić imię, nazwisko, pseudonim oraz wyświetlaną nazwę użytkownika. Z poziomu edycji profilu nie można niestety zmienić nazwy użytkownika.

  • Dane kontaktowe

  W tej części można zmienić adres email oraz adres strony www użytkownika.

  • O tobie

  W tej części można zamieścić notkę biograficzną na temat użytkownika. W zależności od szablonu może się ona wyświetlić na stronie.

  • Zmiana hasła

  W ekranie edycji profilu mamy także możliwość zmiany hasła. WordPress podpowie nam, czy nowe hasło jest odpowiednio silne.

  • Wyloguj wszystkie pozostałe sesje

  Ta opcja przydaje się, gdy nie jesteśmy pewni czy wylogowaliśmy się ze swojego konta na ogólnie dostępnych komputerach (np. w pracy, na uczelni) oraz gdy zgubimy telefon lub laptop.

  Profil użytkownika