Przejdź do treści
Strona główna » Kurs WordPress » Użytkownicy » Role i uprawnienia

Role i uprawnienia

  WordPress oferuje kilka wbudowanych ról użytkowników o zróżnicowanych uprawnieniach – subskrybent, współpracownik, autor, redaktor oraz administrator. Rolą o największych (nieograniczonych) możliwościach jest oczywiście administrator, natomiast najmniejsze uprawnienia ma subskrybent.

  Narzędzia związane z zarządzaniem użytkownikami i nadawaniem im odpowiednich uprawnień szczególnie przydaje się, gdy nad stroną pracuje więcej niż jedna osoba. Każdej z nich możemy przydzielić odpowiednie uprawnienia, a przy okazji mieć pewność, że przez przypadek (lub umyślnie) nie wprowadzi ona zmian, do których nie jest upoważniona.

  • Subskrybent to zwykły odwiedzający, który posiada login i hasło do panelu administracyjnego. Ma możliwość komentowania wpisów. Po zalogowaniu może zmienić dane swojego profilu.
  • Współpracownik to użytkownik, który może dodawać wpisy, ale nie może ich publikować (zapisują się one jako szkice, a następnie musi je zaakceptować redaktor lub administrator). Współpracownik ma także możliwość edycji i kasowania swoich wpisów przed publikacją.
  • Autor może dodawać i publikować własne wpisy oraz edytować je i usuwać (nawet po publikacji). Może także dodawać pliki do biblioteki multimediów (wgrywać na serwer) i zamieszczać je w swoich wpisach.
  • Redaktor może publikować, edytować i usuwać wpisy innych użytkowników, zarządzać kategoriami i tagami wpisów, edytować i usuwać pliki w bibliotece multimediów, zarządzać komentarzami oraz dodawać i publikować strony. Innymi słowy może robić wszystko, co jest związane z treścią strony.
  • Administrator może wszystko – zarówno zarządzać treściami (czyli robić to, co redaktor) jak i zajmować się sprawami technicznymi, takimi jak wykonywanie aktualizacji, zarządzanie użytkownikami, zarządzanie wtyczkami, zmiany w ustawieniach strony oraz motywu.
  Uprawnienia poszczególnych ról użytkowników w WordPressie Ad
  mini
  stra
  tor
  Re
  dak
  tor
  Au
  tor
  Współ
  pra
  cow
  nik
  Sub
  Skry
  bent
  Przeglądanie wpisów innych użytkowników + + + + +
  Dodawanie komentarzy + + + + +
  Zmiana danych swojego profilu + + + + +
  Przeglądanie komentarzy + + + +
  Dodawanie nowych wpisów (do przeglądu) + + + +
  Edytowanie i kasowanie własnych wpisów (przed publikacją) + + + +
  Publikowanie własnych wpisów + + +
  Edytowanie i kasowanie własnych wpisów (również po publikacji) + + +
  Przeglądanie biblioteki mediów + + +
  Wstawianie mediów do biblioteki i swoich wpisów + + +
  Publikowanie wpisów innych użytkowników + +
  Edytowanie u suwanie wpisów innych użytkowników + +
  Edytowanie i usuwanie mediów z biblioteki + +
  Dodawanie i edytowanie stron + +
  Zarządzanie komentarzami + +
  Zarządzanie tagami i kategoriami + +
  Zmienianie ustawień strony +
  Zmienianie wyglądu strony (np. motywu) +
  Instalowanie i usuwanie wtyczek +
  Zarządzanie użytkownikami +
  Wykonywanie aktualizacji +

  W podstawowej wersji WordPressa nie ma możliwości zmiany uprawnień poszczególnych ról oraz dodawania nowych, niemniej jednak istnieją wtyczki, które to umożliwiają.

  Role i uprawnienia w WordPressie / fot. Gerd Altmann