Przejdź do treści

* Ten wpis jest częścią tematu Funkcje motywów

Bardzo popularną opcją dostępną w wielu motywach jest slider (slideshow), czyli obszar z pokazem slajdów. Slajdami mogą być grafiki i zdjęcia, zazwyczaj są one opatrzone podpisami, a za ich pośrednictwem można przejść do poszczególnych podstron. Ponadto zazwyczaj obecnymi elementami slidera są strzałki i kropki nawigacyjne, za pomocą których można przechodzić pomiędzy poszczególnymi slajdami. Slider wyświetlany jest zazwyczaj na stronie głównej, jako element dekoracyjny i informacyjny. Niekiedy slidery można wstawiać również do widgetów paska bocznego.

Przykładowy slider w WordPressieOpcje sliderów umożliwiają zazwyczaj ustawienie:

  • położenia slidera (ang. slider placement) – np. tylko na stronie głównej, na wszystkich stronach lub na wybranych stronach
  • szybkość przełączania slajdów (ang. speed) – po ilu sekundach (lub milisekundach) slajd ma się zmienić na kolejny
  • rodzaj przejścia (ang. slide function) – w jaki sposób mają się zmieniać poszczególne slajdy (np. przewijanie w górę – scroll up, przewijanie w dół – scroll down, znikanie – fade)
  • wielkość slajdu – wysokość (ang. height) oraz szerokość (ang. width)
  • treść slajdów – tytuły (ang. title), opisy (ang. description) oraz napisy na przyciskach (ang. button)