Przejdź do treści
Strona główna » Kurs WordPress » Wtyczki » Zarządzanie wtyczkami

Zarządzanie wtyczkami

  Do zarządzania już zainstalowanymi wtyczkami służy zakładka Wtyczki w panelu administracyjnym. W zakładce znajduje się lista wtyczek z ich krótkimi opisami, nazwą wersji oraz informacją o autorze, a także operacjami, które można na nich wykonać.

  Zarządzanie wtyczkami

  Wtyczki można:

  • Włączyć lub wyłączyć – operacja powoduje uaktywnienie bądź dezaktywację danej wtyczki.
  • Usunąć – operacja powoduje całkowite usunięcie wtyczki z serwera plików (dozwolona tylko na wyłączonych wtyczkach).
  • Edytować – operacja pozwala na edycję kodu źródłowego wtyczki (niezalecane).
  • Aktualizować – operacja pozwala na uaktualnienie wtyczki do najnowszej wersji.

  Ponadto, analogicznie do innych zakładek, w których można zarządzać elementami strony opartej o system WordPress, istnieje możliwość wykonania działań masowo na wielu wtyczkach. Zaznaczone wtyczki można jednocześnie włączyć, wyłączyć, zaktualizować oraz usunąć.

  Włączone wtyczki oznaczone są błękitnym tłem, a nieaktywne – białym.

  Wordpress Zarządzanie Wtyczkami